Training

Trainers & Trainingsacteurs

Training

Trainers & Trainingsacteurs

Trainers

Voor de inzet van trainers kan ASS putten uit een ruime pool van zeer ervaren professionals. Daardoor wordt het mogelijk de uitvoering optimaal af te stemmen op de opdracht of klant.

Effectiviteitsverhoging door de juiste toewijzing van van specifieke expertise aan een specifieke opdracht of klant is het uitgangspunt.

Trainingsacteurs

Daar waar het bij training gaat om inzicht in gedrag en het aanleren of experimenteren met (nieuw) gedrag, is het zaak om dit gedrag binnen een veilige oefensetting op een zo natuurlijk mogelijke wijze de ruimte te geven . Het inzetten van ervaren trainingacteurs geeft de trainer vrijheid om te observeren en te regiseren hetgeen bijdraagt aan een verbetering van zowel de bewustworden van de trainee als de kwaliteit van de 'hulp' door de trainer. Ook de klankbordfunctie van de trainingsacteur speelt hierin een belangrijke rol.

Op zoek naar trainers of trainingsacteurs?