Assessment

Assessoren & Rollenspelers

Assessment

Assessoren en rollenspelers

Assessoren

Voor de inzet van assessoren kan ASS putten uit een ruime pool van zeer ervaren professionals. Daardoor wordt het mogelijk de uitvoering optimaal af te stemmen op de opdracht of klant.

Effectiviteitsverhoging door de juiste toewijzing van van specifieke expertise aan een specifieke opdracht of klant is het uitgangspunt.

Rollenspelers

Daar waar het bij assessments gaat om het beoordelen van gedrag, is het zaak om dit gedrag binnen de simulaties op een zo natuurlijk mogelijke wijze op te roepen. Het inzetten van ervaren rollenspelers in assessments geeft de assessor vrijheid om te observeren en te registreren hetgeen bijdraagt aan een verbetering van zowel de betrouwbaarheid als de kwaliteit van de beoordeling. Ook de klankbordfunctie van de rollenspeler speelt hierin een belangrijke rol.

Simulaties

Door de grote diversiteit aan organisaties en functies waar ASS sinds 1990 mee te maken heeft gehad is er een ruime ervaring waaruit kan worden geput voor het op maat schrijven van simulaties en rollenspel instructies. Op basis van een functie-analyse worden de belangrijkste competenties vastgesteld en de simulaties zodanig geschreven dat een kadidaat tijdens de uitvoering van de simulatie volop gelegenheid krijgt gedrag te tonen op de betreffende competenties.

Op zoek naar assessoren, rollenspelers of simulaties?