Coaching

   Coaches & Coachingsacteurs

Coaching

Coaches & Coachingsacteurs

Coaches


Voor de inzet van coaches kan ASS putten uit een ruime pool van zeer ervaren professionals. Daardoor wordt het mogelijk de uitvoering optimaal af te stemmen op de opdracht of klant.

Effectiviteitsverhoging door de juiste toewijzing van van specifieke expertise aan een specifieke opdracht of klant is het uitgangspunt.

Coachingsacteurs

Daar waar het bij coaching gaat om inzicht in gedrag, drijfveren, kwaliteiten en het experimenteren met (nieuw) gedrag, is het zaak om  binnen een veilige (oefen)setting de coachee op een zo natuurlijk mogelijke wijze de ruimte te geven. Het inzetten van ervaren coachingacteurs geeft de coach vrijheid om te observeren en te regiseren hetgeen bijdraagt aan een verbetering van zowel de bewustwording van de coachee als de kwaliteit van de coaching zelf. Ook de klankbordfunctie van de coachingsacteur speelt hierin een belangrijke rol.

Op zoek naar coaches of coachingsacteurs?